bip

O NAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu
ul. 11. Listopada 9
95-082 Dobroń
Tel: 43 677 26 83
Tel: 43 677 21 30
Tel: 43 675 57 79
Tel: 43 677 21 44
Fax:wew. 131
gops@dobron.ug.gov.pl
NIP 831-144-02-83
Nr konta (podstawowe): 13 8788 0009 0411 8402 2015 0001
Nr konta (FA i ŚR): 56 8788 0009 0411 8402 2015 0003

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Dobroń, finansowaną z budżetu gminy i budżetu państwa oraz innych środków pozabudżetowych, samodzielnie prowadzi obsługę finansową oraz posiada odrębny numer bankowy. Obszar działalności ośrodka stanowi gmina Dobroń.
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobroniu kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który na podstawie zarządzenia Wójta Gminy upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych oraz zleconych.

Kierownik GOPS:

Tel: wew. 132
mgr Grażyna Baranowicz

Główny Księgowy GOPS:

Tel: wew. 135
Monika Wolna

Pracownicy socjalni: tel. kom. 510 208 494

Tel: wew. 126

starszy specjalista pracy socjalnej – mgr Beata Dychto-Stępień (rejon: Brogi, Chechło Pierwsze , Dobroń, ul. Witosa, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima, ul. Grunwaldzka, Mickiewicza, ul. Hłaski, ul. Słowackiego , ul. Norwida, ul. Miłosza, ul. Zakrzewki, ul. Wąska, Leśna, ul. Zagajnikowa, ul. Zielona, ul. Ludowa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Sikorskiego, ul. Odrodzenia,   ul. Demokratyczna, ul. Robotnicza, ul. Herberta , Morgi, Kolonia Ldzań, Ldzań, Róża)

specjalista pracy socjalnej – mgr Anna Tomczak-Zajda (rejon: Dobroń Duży, Dobroń Mały, Dobroń, ul. Kaczeńcowa, ul. Kolejowa, ul. Torowa, ul. Dojazdowa, Wrocławska, ul. Osiedlowa, ul. Akacjowa , ul. Jarzębinowa, ul. Wrzosowa, ul. 11 Listopada, Polna, ul. Kalinowa, ul. Łąkowa, ul. Pabianicka, ul. Konwaliowa, ul. Jaśminowa, ul. Irysowa, Osiedlowa, Mogilno Małe, Mogilno Duże ,Orpelów, Orpelów Numerki, Poleszyn, Szczerki, Wincentów, Wymysłów Enklawa, Wymysłów Francuski, Wymysłów Piaski.)

specjalista pracy socjalnej – mgr Żaneta Jarzyńska (rejon: Barycz, Chechło Drugie, Dobroń, ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Rolnicza, ul. Kanałowa, Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Fabryczna, ul. Modrzewiowa, ul. Cisowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Cyprysowa, ul. Podleśna, ul. Sienkiewicza , Markówka, Przygoń.)

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny:

Tel: wew. 131

inspektor ds. świadczeń rodzinnych – mgr Sylwia Harbat

inspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego – Joanna Podębska

zastępstwo referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego mgr Iga Ceglarek

Asystent rodziny: tel. kom. 506 187 074

mgr Adrianna Prusisz

Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego: – nieczynny

 

Inspektor Ochrony Danych:

mgr Monika Dregier

 

Godziny urzędowania Ośrodka:

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30