bip

admin 23 lutego, 2021

Program „Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w ramach Programu „Czyste Powietrze” wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Z Programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zainteresowani mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

WNIOSEK o zaświadczenie

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze