bip

admin 16 grudnia, 2020

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu

 

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.), art.7 pkt 4 ustawy z dnia, art.43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.) zarządzam, co następuje :

 

§1. Dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 roku (sobota).

§2. Za wykonanie niniejszego Zarządzenia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

§3. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń , na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy w Dobroniu oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.

 

 

Kierownik Ośrodka

/-/ Grażyna Baranowicz