bip

admin 8 lipca, 2020

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Uprzejmie informujemy, że wraz z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego obowiązuje nowe kryterium dochodowe w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wynoszące 900,00 zł miesięcznie na osobę.

Oznacza to, że od dnia 01.10.2020 r. aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, to miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 900,00 zł. Jednak w sytuacji przekroczenia tej kwoty, świadczenie może przysługiwać z zastosowaniem tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”. A więc w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, to świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeśli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego obliczonego w powyższy sposób jest niższa niż 100 zł, to świadczenie to nie przysługuje.

Przypominamy, że aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego od dnia 01.10.2020 r. należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać elektronicznie począwszy od 01.07.2020 r. oraz papierowo (poprzez skrzynkę podawczą w wejściu do Urzędu Gminy w Dobroniu) począwszy od 01.08.2020 r.

Wzory wniosków do pobrania udostępnione są w wejściu do Urzędu Gminy w Dobroniu, a także na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w zakładce „Fundusz Alimentacyjny” (do pobrania i wydrukowania).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z GOPS w Dobroniu:

tel. 501-413-529

tel. (43) 677-26-83 w. 131

adres e-mail: gops.swiadczenia@dobron.ug.gov.pl