bip

admin 30 czerwca, 2020

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

Uprzejmie informujemy, iż wkrótce rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w przypadku zasiłku rodzinnego i dodatków, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry start.

Aby dalej otrzymywać powyższe świadczenia należy złożyć odpowiednie wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku świadczenia wychowawczego „500+” okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021 roku. Oznacza to, że jeżeli aktualnie pobierają Państwo świadczenie 500+, to wniosek należy złożyć dopiero od 01.02.2021 r. (elektronicznie) bądź od 01.04.2021 r. (papierowo).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami GOPS w Dobroniu.

Wnioski o świadczenia można składać od 01.07.2020 r. w formie elektronicznej tj. poprzez bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS, portal emp@tia oraz profil zaufany ePUAP (z wyjątkiem wniosku na 300+). W formie papierowej wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu (ul. 11 Listopada 9, poprzez skrzynkę podawczą w wejściu głównym do Urzędu Gminy) bądź przesyłać pocztą, począwszy od 01.08.2020 r. Druki wniosków udostępnione są na miejscu, bądź do pobrania i wydrukowania na stronie GOPS w Dobroniu w odpowiednich zakładkach.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu pod adresem: www.gops.dobron.ug.gov.pl w odpowiednich zakładkach. Informacji udzielają również pracownicy GOPS w Dobroniu pod numerami telefonu:

(43) 677-26-83 w. 131

501-413-529

bądź pod adresem mailowym: gops.swiadczenia@dobron.ug.gov.pl