bip

admin 18 marca, 2020

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DOBRONIU

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W DOBRONIU

§1

Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r.poz.433), w celu wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i interesantów  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu

ogłasza się, co następuje:      

  1. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz.433) wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu wykonują zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
  2. Jeżeli przepisy prawa lub sytuacja wymagająca podjęcia niezwłocznej interwencji osobistego stawiennictwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu, następuje to po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub pocztą e-mail.
  3. Podaje się wykaz nr telefonów oraz adresów e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu;

centrala Urzędu Gminy  w Dobroniu 43 677 21 30 , 677 26 83

pomoc społeczna –  510 208 494, e-mail: gops@dobron.ug.gov.pl

świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze- 501 413 529

e-mail: gops.swiadczenia@dobron.ug.gov.pl

asystent rodziny-  506 187 074

kierownik ośrodka- 797 253 811, e-mail: gops@dobron.ug.gov.pl

 

 

                                                                                                   Kierownik Ośrodka

                                                                                             /-/ Grażyna Baranowicz