bip

admin 24 lipca, 2019

ZMIANY W ŚWIADCZENIU „DOBRY START” 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, iż od 1. sierpnia 2019 roku świadczenie „Dobry start” przysługuje również dzieciom uczącym się w roku szkolnym 2019/2020 w szkole dla dorosłych lub szkole policealnej.

 

Wnioski o świadczenie Dobry start na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej można składać od 1. sierpnia 2019 roku wyłącznie drogą papierową (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9, pokój nr 22 bądź drogą pocztową).