bip

admin 24 czerwca, 2019

Świadczenie 500+ na każde dziecko bez dochodu

W gminie Dobroń ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. 11 listopada 9, budynek B, pokój nr 22.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” informujemy, iż od dnia 01.07.2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny.

 

Od 1. lipca 2019 r. wnioski można składać elektronicznie poprzez system bankowości elektronicznej, Emp@tię oraz PUE ZUS. Instrukcje składania wniosków elektronicznych znajdują się na stronie internetowej GOPS w Dobroniu w zakładce „Rodzina 500+”. Począwszy od 1. sierpnia 2019 roku wnioski można złożyć również papierowo w siedzibie GOPS Dobroń. Druki wniosków dostępne będą w GOPS w Dobroniu od lipca 2019 r.

 

Złożenie wniosku o 500+ w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. gwarantuje, że świadczenie 500+ zostanie przyznane z wyrównaniem od 1. lipca 2019 roku i wypłacone najpóźniej do 31. października 2019 roku. Złożenie wniosku o 500+ we wrześniu 2019 roku również gwarantuje, że świadczenie 500+ zostanie przyznane z wyrównaniem od 1. lipca 2019 roku, jednak może zostać wypłacone do 30. listopada 2019 roku.

UWAGA!

Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ po 30. września 2019 roku spowoduje, że świadczenie to będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

 

Jeżeli aktualnie masz przyznane prawo do świadczenia na dziecko do 30.09.2019 r. również powinieneś złożyć wniosek o świadczenie 500+ aby uzyskać prawo do kontynuacji tego świadczenia począwszy od 01.10.2019 r. Jeśli masz przyznane świadczenie 500+ wyłącznie na drugie dziecko, składając wniosek od 1. lipca 2019 roku złóż wniosek na dwójkę dzieci. Będzie to gwarantowało przyznanie świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy.

 

Przykład:

Pani Anna Nowak ma dwójkę dzieci (Zosię 5 lat i Dorotkę 3 lata). Pani Anna dotychczas pobierała świadczenie 500+ wyłącznie na Dorotkę (młodszą córkę), ponieważ świadczenie 500+ na Zosię (pierwsze dziecko) nie przysługiwało ze względu na zbyt wysokie dochody. Decyzją z 2018 roku świadczenie 500+ na Dorotkę (młodszą córkę) zostało przyznane do 30.09.2019 r. Aby otrzymać świadczenie 500+ od 1. lipca 2019 r. na Zosię (pierwsze dziecko) i kontynuować pobieranie świadczenia na Dorotkę (młodsze dziecko) od 01.10.2019 r. Pani Anna od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 roku musi złożyć wniosek o świadczenie 500+ na Zosię i na Dorotkę. W takiej sytuacji Pani Anna otrzyma świadczenie 500+ na Zosię (pierwsze dziecko) począwszy od 01.07.2019 r. oraz kontynuację na Dorotkę (młodsze dziecko) począwszy od 01.10.2019 r. (ponieważ za lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku wypłata świadczenia 500+ na Dorotkę (młodsze dziecko) będzie realizowana na podstawie decyzji wydanej w 2018 roku).

 

Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko, w związku z częściowym pokryciem wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochody rodziny, a zatem do wniosku nie trzeba dołączać zaświadczeń dotyczących dochodów rodziny.

 

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 1. lipca 2019 roku o przyznaniu świadczenia 500+ zostaną Państwo poinformowani wyłącznie powiadomieniem na adres e-mail podany we wniosku lub osobiście w siedzibie GOPS w Dobroniu. Od 1. lipca 2019 roku nie będzie decyzji informujących o przyznaniu świadczenia 500+. Aby uzyskać informację na pocztę elektroniczną dotyczącą przyznania świadczenia 500+ należy podać adres e-mail we wniosku.

 

 

PAMIĘTAJ!

Aby otrzymać świadczenie 500+ od 1.lipca 2019r. musisz złożyć wniosek do 30.września 2019r.

 

 

Kontakt 500+:

tel. 501-413-529
e-mail: gops.swiadczenia@dobron.ug.gov.pl