bip

admin 15 października, 2018

Od 01 października 2018 roku nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

           Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń

pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1358) obowiązują od

01 października 2018 roku nowe kryteria dochodowe i kwoty świadczeń

z pomocy społecznej, które wynoszą:

– dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł ,

– dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł,

– maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł,

– kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.