bip

admin 21 sierpnia, 2018

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków na:

  • zasiłek rodzinny i świadczenia opiekuńcze
  • fundusz alimentacyjny
  • świadczenie wychowawcze (500+)
  • świadczenie „Dobry start” (300 zł)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

informuje, że od października 2018 r. w każdy piątek

nie będą przyjmowane wnioski (dzień bez przyjmowania interesantów).