bip

admin 12 lipca, 2018

POMOC W FORMIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – PODPROGRAM 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w roku 2018  kontynuuje współpracę z lokalną organizacją partnerską, tj. Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „SZANSA” w Pabianicach, zajmującą się dystrybucją żywności i realizacją działań na rzecz włączenia społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Od września 2018 r.  Gmina Dobroń  uczestniczyć będzie w realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc  w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących.

W/w pomoc przyznaje się w oparciu o kryterium dochodowe, które w przypadku osób samotnie gospodarujących wynosi 1268 zł  oraz 1028 zł dla osoby pozostającej w rodzinie.  Osoby zainteresowane powinny zgłosić się po skierowanie do tutejszego Ośrodka (aktualny adres Ośrodka – Dobroń, ul. Sienkiewicza 37) wypełniając oświadczenie o dochodach.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy socjalni (nr tel. 510 208 494).