bip

admin 28 marca, 2018

Karta Dużej Rodziny w wersji elektronicznej

mKDR czyli mobilna Karta Dużej Rodziny jest odzwierciedleniem karty tradycyjnej (plastikowej).
mKDR jest wyświetlana w aplikacji mobilnej i służy do weryfikacji uprawnień do zniżek u Partnerów KDR.

Dzięki aplikacji mobilnej mKDR:
1. Korzystasz ze zniżek, pokazując kartę na ekranie swojego smartfona.
2. Masz wygodny dostęp do swojej karty oraz kart pozostałych członków swojej rodziny – jeżeli jesteś rodzicem.
3. Łatwo wyszukasz Partnera Karty Dużej Rodziny (KDR) przyznającego zniżki na mapie.
4. Dowiesz się jakie produkty i zniżki oferują Partnerzy KDR

Pismo KDR

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/