bip

admin 14 sierpnia, 2017

Komunikat dla osób, które poniosły straty w zakresie uszkodzenia budynków mieszkalnych w gminie Dobroń w czasie nawałnicy z dnia 10.08.2017r.

Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930) osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego mogą ubiegać się
o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wyżej wymieniony zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty spowodowane zdarzeniem losowym, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek przysługuje na remont zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, w których gospodarstwo domowe było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego. Zasiłek nie jest przyznawany na remont budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych, ani na remont obiektów o innych charakterze niż mieszkalny.

Środki pieniężne pokrywające zasiłki celowe zdarzeń losowych pochodzić będą z budżetu Gminy Dobroń.

Warunkiem otrzymania zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym jest niezwłoczne złożenie wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją (m.in. zaświadczenia lub oświadczenia
o dochodach netto za miesiąc VII 2017r.)

 

Osoby poszkodowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu,
ul. 11 Listopada 9 pok. nr 1.

Godziny urzędowania:

poniedziałek godz. 8:00-16:00

wtorek – piątek godz. 7:30-15:30

Kontakt telefoniczny: 510 208 494

Osoby do kontaktu: Beata Dychto- Stępień, Izabela Grzegorek