bip

admin 2 sierpnia, 2017

Pomoc w formie artykułów żywnościowych – Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w roku 2017 kontynuuje współpracę z lokalną organizacją partnerską, tj. Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „SZANSA” w Pabianicach, zajmującą się dystrybucją żywności i realizacją działań na rzecz włączenia społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Od września 2017 r. Gmina Dobroń uczestniczyć będzie w realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących.
W/w pomoc przyznaje się w oparciu o kryterium dochodowe, które w przypadku osób samotnie gospodarujących wynosi 1.268,00 zł oraz 1.028,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie.
Osoby zainteresowane powinny zgłosić się po skierowanie do tutejszego Ośrodka (pokój nr 1, budynek B) wypełniając oświadczenie o dochodach. W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy socjalni (tel. 510 208 494).