bip

admin 15 lutego, 2017

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W związku z pismem prokuratora rejonowego w Łasku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Łasku, ul. Przemysłowa 5 w dniach 20.02.-24.02.2017 r., w godz. 9:00-14:00 organizowany będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Prokuratorzy będą udzielać porad prawnych ofiarom przestępstw, w tym ofiarom przemocy w rodzinie.