bip

admin 1 grudnia, 2016

Podwyższone kryterium w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020

Od 2017 r. więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200% kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
UWAGA: podwyższone kryterium dotyczy wyłącznie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.