bip

admin 30 listopada, 2016

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu na wolne stanowisko urzędnicze : Referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – Referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego wybrana została Pani Joanna Siecińska zamieszkała w Wydrzynie .

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Dokumenty aplikacyjne złożyło 4 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Postępowanie rekrutacyjne składało się z dwóch etapów, pierwszy etap dotyczył spełnienia wymogów formalnych , drugi etap stanowił test i rozmowa kwalifikacyjna.
Członkowie komisji przeprowadzającej nabór wskazali kandydaturę Pani Joanny Siecińskiej , która spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu , uzyskała największą liczbę punktów – 38 z testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej do nawiązania stosunku pracy na przedmiotowe stanowisko biorąc pod uwagę wiedzę, umiejętności, predyspozycje kandydatki oraz doświadczenie zawodowe, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

 

Dnia 30 listopada 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu

/-/ Grażyna Baranowicz