bip

admin 27 września, 2016

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu na wolne stanowisko urzędnicze : Główny Księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Głównego Księgowego wybrana została Pani Monika Wolna zamieszkała w Ldzaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Dokumenty aplikacyjne złożyło 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Postępowanie rekrutacyjne składało się z jednego etapu, który stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.
Członkowie komisji przeprowadzającej nabór wskazali kandydaturę Pani Moniki Wolna do nawiązania stosunku pracy na przedmiotowe stanowisko biorąc pod uwagę wiedzę, umiejętności oraz predyspozycje kandydatki, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków .

 

Dnia 27 września 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu

/-/ Grażyna Baranowicz