bip

admin 20 września, 2016

Świadczenia rodzinne – informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu przypomina o obowiązku dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej dziecka do 10 września 2016 r. osobom pobierającym świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016, aby wypłacić:

  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,
  • dodatek z tytułu dojazdu do szkoły lub z tytułu zamieszkiwania

w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a także , aby wypłacić świadczenie z funduszu alimentacyjnego