bip

admin 15 sierpnia, 2016

Świadczenia rodzinne – informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od 1 września 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.
W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może składać wniosek począwszy od września 2016 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,poz.114 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłacone będą
do dnia 31.12.2016 r.
Wnioskodawcami mogą być : rodzice , prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.
Prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli dochód rodziny za 2015 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Od 01.11. 2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych wynoszą odpowiednio:

  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 28 83, 43 677 21 30, 43 677 57 79 wew.131 lub 135