bip

admin 15 lipca, 2016

Fundusz alimentacyjny

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego są wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu. W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może składać wniosek począwszy od sierpnia 2016 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r.,poz.169 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2016 r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik wypłacone będą do dnia 30.10.2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r.
Wnioskodawcami mogą być : rodzice lub pełnoletni uczniowie. Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli dochód rodziny za 2015 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 28 83, 43 677 21 30, 43 677 57 79 wew.131 lub 135