bip

admin 1 lipca, 2016

Pomoc w formie artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w roku 2016 kontynuuje współpracę z lokalną organizacją partnerską, tj. Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „SZANSA” w Pabianicach, zajmującą się dystrybucją żywności i realizacją działań na rzecz włączenia społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Od września 2016 r. Gmina Dobroń uczestniczyć będzie w realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących.
W/w pomoc przyznaje się w oparciu o kryterium dochodowe, które w przypadku osób samotnie gospodarujących wynosi 951 zł oraz 771 zł dla osoby pozostającej w rodzinie. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się po skierowanie do tutejszego Ośrodka (pokój nr 1, budynek B) wypełniając oświadczenie o dochodach.
W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy socjalni (nr tel. 510 208 494).