bip

admin 19 marca, 2016

PROGRAM „Rodzina 500 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, iż od 21 marca w pokoju nr 4 będzie możliwość pobrania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Pracownicy tut. Ośrodka udzielą wszelkich informacje na temat programu oraz wyjaśnią wątpliwości.

Wniosek można składać od 1 kwietnia 2016 r. (piątek):

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu (parter, budynek B Urzędu Gminy, pokój nr 4)
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego portalu empatia.mpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które m.in. wygeneruje podpis elektroniczny
  • platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (należy rozpocząć od założenia konta)
  • banków krajowych świadczonych usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym w sprawie informatyzacji. Lista banków
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto)

Świadczenie w ramach „Programu 500+” będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Na pierwsze dziecko możliwe jest przyznanie 500,00 zł tylko w wypadku gdy dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1200,00 zł netto na osobę gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Pod uwagę brany jest dochód z 2014 roku.
Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do 18 roku życia.

Wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. pozwoli na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia br.
Ustawa przewiduje 3 miesięczny okres przejściowy, w tym okresie Ośrodek ma czas na wydawanie decyzji o przyznaniu / odmowie świadczenia i jego wypłatę każdorazowo z wyrównaniem od 1 kwietnia br.
Wniosek złożony od 2 lipca br daje prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W tym przypadku bez wyrównania za miesiące kwiecień, maj, czerwiec.
Wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek i załączniki do pobrania:

Instrukcje składania wniosku:

Informacja telefoniczna w sprawie „Program 500 +” :

  • 43 677 26 83 wew 135 lub 131
  • 43 677 21 30 wew 135 lub 131
  • 43 675 57 79 wew 135 lub 131
  • 43 677 21 44 wew 135 lub 131

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz