O NAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu
ul. 11. Listopada 9
95-082 Dobroń
Tel: 43 677 26 83
Tel: 43 677 21 30
Tel: 43 675 57 79
Tel: 43 677 21 44
Fax:wew. 131
gops@dobron.ug.gov.pl
NIP 831-144-02-83
Nr konta (podstawowe): 13 8788 0009 0411 8402 2015 0001
Nr konta (FA i ŚR): 56 8788 0009 0411 8402 2015 0003

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Dobroń, finansowaną z budżetu gminy i budżetu państwa oraz innych środków pozabudżetowych, samodzielnie prowadzi obsługę finansową oraz posiada odrębny numer bankowy. Obszar działalności ośrodka stanowi gmina Dobroń.
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobroniu kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który na podstawie zarządzenia Wójta Gminy upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych oraz zleconych.

Kierownik GOPS:

Tel: wew. 132
mgr Grażyna Baranowicz

Główny Księgowy GOPS:

Tel: wew. 135
Monika Wolna

Pracownicy socjalni: tel. kom. 510 208 494

Tel: wew. 126

starszy specjalista pracy socjalnej – mgr Beata Dychto-Stępień (rejon: Chechło Pierwsze, Chechło Drugie, Dobroń, Barycz, Morgi, Brogi, Zimne Wody, Talar, Ldzań, Kolonia Ldzań, Róża)

pracownik socjalny – mgr Anna Tomczak (rejon: Dobroń, Dobroń Mały, Dobroń Duży, Mogilno Małe, Mogilno Duże, Orpelów, Orpelów-Numerki, Markówka, Wincentów, Poleszyn, Wymysłów Francuski, Wymysłów Piaski, Wymysłów Enklawa, Szczerki)

pracownik socjalny – mgr Żaneta Jarzyńska – zastępstwo Iwona Krakowska

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny:

Tel: wew. 131

inspektor do spraw świadczeń rodzinnych – mgr Sylwia Harbat
referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego – Joanna Siecińska

Asystent rodziny: tel. kom. 506 187 074

Adrianna Prusisz

Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego: (zapisy pod nr tel.: 510 208 494)

psycholog mgr Anna Adamiak-Tazbir

 

Ochrona Danych Osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Godziny urzędowania Ośrodka:

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30