KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Od dnia 1 października 2015 r. wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która jest istotna przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń pomocy społecznej wynosi – 288 zł
1 ha przeliczeniowy x 288,00 zł – składka miesięczna KRUS = dochód z gospodarstwa rolnego