bip

admin 18 lutego, 2019

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że Prokuratura Rejonowa w Łasku, ul. Przemysłowa 5  w dniach od 18.II.2019 r. do 22.II.2019 r. w godz.9.00-14.00 organizowany jest „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Prokuratorzy będą udzielać porad prawnych ofiarom przestępstw, w tym ofiarom przemocy w rodzinie.